Regulamin 2018

XLVIII edycja Gry Nocnej "CICHOCIEMNI"


- ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku!

Mamy zaszczyt zaprosić Was na grę, której głównym celem jest przybliżenie historii niezwykłych ludzi - Cichociemnych.

Termin i miejsce:
28-30 września 2018, 
Beskid Śląski - dorzecze Brennicy

Start: piątek 28 września, godziny wieczorne
Szczegóły po zgłoszeniu 
Zakończenie: niedziela 30 września, godziny poranne

Organizator: 
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP

Sztab:
Komendant: pwd. Krzysztof Parchański

Z-ca komendanta: pwd. Natalia Szostok
Oboźny: dh Jakub Krzysiek
Kwatermistrz: pwd. Katarzyna Cieślar

Cele gry:
  • Podtrzymywanie wiedzy historycznej związanej z działalnością Cichociemnych - spadochroniarzy AK, jej popularyzacja wśród środowisk harcerskich
  • Promocja turystyki górskiej, w tym terenów powiatu cieszyńskiego
  • Integracja środowisk harcerskich

Uczestnicy:

Gra skierowana jest do członków organizacji harcerskich jak również osób niezrzeszonych. 

Minimalny wiek uczestników w dniu rozpoczęcia gry wynosi 15 lat.

Uczestnicy startują w patrolach 3-4 osobowych (w tym opiekun będący osobą pełnoletnią posiadającą dowód osobisty).

Każdy uczestnik zgłaszający się na Grę Nocną "Cichociemni" powinien posiadać podstawową wiedzę kartograficzną

Koszty:
Wpisowe wynosi 30 zł od osoby* (120 zł od patrolu). Osoby chętne mogą zamówić koszulkę gry w cenie 15zł. Całą należną kwotę za patrol (wpisowe + ewentualne koszulki) należy przesłać do dnia 20 września 2018 na konto:
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej
Bank Spółdzielczy Cieszyn
68 8113 0007 2001 0064 4754 0001
Tytuł przelewu: „dscz Cichociemni, nazwa patrolu”

* W przypadku rezygnacji patrolu lub jego członka z uczestnictwa w grze albo niestawienia się patrolu na starcie, wpisowe nie podlega zwrotowi.


Zgłoszenie i dokumenty:

Aby zgłosić patrol do gry należy do 20 września 2018 wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy 
 oraz dokonać wpłaty wpisowego na w/w konto bankowe. Rozpoczęcie zgłoszeń nastąpi 12 września o godz. 19:00. 
Uwaga! Liczba patroli na Grze jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne na starcie:
  • Każdy uczestnik: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika gry (dowód osobisty, paszport, ew. legitymacja szkolna) oraz potwierdzenie ubezpieczenia NNW (ksero)
  • Uczestnicy niepełnoletni: zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w grze oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie leczenia medycznego (zgody do pobrania na stronie http://cichociemni.net)

Program:
Piątek
28 września 2018

Sobota
29 września 2018

Niedziela
30 września 2018

Zamknięcie listy uczestników, powitanie patroli oraz rozpoczęcie Gry Nocnej "Cichociemni"
"Jesienią góry są najszczersze..."
etap dzienny

"Ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku"
 etap nocny

Zakończenie gry nocnej

Apel pożegnalny, ogłoszenie wyników, zakończenie XLVIII Gry Nocnej "Cichociemni"


Trasa:

Trasa gry zajmie około 25 km łącznie na poszczególnych etapach. Stan zdrowia uczestników musi pozwalać na wzięcie udziału w poszczególnych etapach gry. Dodatkowo patrol powinien posiadać niezbędną wiedzę kartograficzną do poruszania się na trasie.

Wyposażenie:

Patrolu: namioty, mapa Beskidu Śląskiego, przyrządy kartograficzne (obowiązkowo busola), apteczka, prowiant, telefon komórkowy.

Każdego uczestnika: obowiązkowo dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, ew. legitymacja szkolna), śpiwór, mundur harcerski (dotyczy harcerzy), latarka oraz buty turystyczne.

Ekwipunek powinien być tak spakowany, aby móc działać z namiotem, jak i również tak, żeby w razie konieczności działać z mniejszym plecakiem i pozostawionym namiotem.

Organizatorzy zapewniają:
Niezapomniane wrażenia, ciepły posiłek oraz herbatę do posiłku, pamiątkowe dyplomy, plakietki, nagrody rzeczowe dla najlepszych.

Dyskwalifikacja patrolu:
Może nastąpić m.in. na skutek:
  • Nieposiadania wymaganych dokumentów/zgód wymienionych w regulaminie
  • Niewłaściwego zachowania się patrolu na trasie
  • Nieudzielenia pierwszej pomocy potrzebującym
  • Złamania regulaminu GN "Cichociemni"
  • Stanu zdrowia uczestnika uniemożliwiającego udział w GN "Cichociemni"
Pytania i watpliwosci:
Prosimy kierowac na maila cichociemni@gmail.com lub w prywatnej wiadomości na facebooku https://www.facebook.com/granocnacichociemni/ 


Inne:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie 

Do zobaczenia na Grze Nocnej CICHOCIEMNI
Czuwaj!
Ċ
Joanna Rojek,
19 wrz 2018, 13:58