Regulamin 2017

XLVII edycja Gry Nocnej "CICHOCIEMNI"


- ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku!

Mamy zaszczyt zaprosić Was na grę, której głównym celem jest przybliżenie historii niezwykłych ludzi – Cichociemnych.

Termin i miejsce:
29 września-1 października 2017, 
Beskid Śląski - okolice Jaworzynki

Start: piątek 29 września, godziny wieczorne
Szczegóły po zgłoszeniu 
Zakończenie: niedziela 1 października, godziny poranne

Uwaga! Miejsce startu Gry nie pokrywa się z miejscem zakończenia Gry
Organizator: 
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP

Sztab:
Komendant: 
HO Tomasz Rojek
Z-ca komendanta: pwd. Katarzyna Cieślar
Oboźny: ćw. Mikołaj Jaworski
Kwatermistrz: Joanna Rojek

Cele gry:
  • Podtrzymywanie wiedzy historycznej związanej z działalnością Cichociemnych - spadochroniarzy AK, jej popularyzacja wśród środowisk harcerskich
  • Promocja turystyki górskiej, w tym terenów powiatu cieszyńskiego
  • Integracja środowisk harcerskich

Uczestnicy:

Gra skierowana jest do członków organizacji harcerskich jak również osób niezrzeszonych. Minimalny wiek uczestników w dniu rozpoczęcia gry wynosi 15 lat.

Uczestnicy startują w patrolach 4 osobowych (w tym opiekun będący osobą pełnoletnią posiadającą dowód osobisty).

Każdy uczestnik zgłaszający się na Grę Nocną "Cichociemni" powinien posiadać podstawową wiedzę kartograficzną


Zgłoszenie i dokumenty:
Aby zgłosić patrol do gry należy do 15 września 2017 wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie http://cichociemni.net oraz dokonać wpłaty wpisowego na w/w konto bankowe. Rozpoczęcie zgłoszeń nastąpi 8 września o godz. 19:00. 
Uwaga! Liczba patroli na Grze jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne na starcie:
  • Każdy uczestnik: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika gry (dowód osobisty, paszport, ew. legitymacja szkolna)
  • Uczestnicy niepełnoletni: zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w grze oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie leczenia medycznego (zgody do pobrania na stronie http://cichociemni.net)

Program:
Piątek
29 września 2017

Sobota
30 września 2017

Niedziela
1 października 2017

Zamknięcie listy uczestników, powitanie patroli oraz rozpoczęcie Gry Nocnej "Cichociemni"
Zasłużony odpoczynek, integracja patroli, posiłek

"Ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku" - drugi etap nocny

Zakończenie gry nocnej

Apel pożegnalny, ogłoszenie wyników, zakończenie XLVII Gry Nocnej "Cichociemni"


Wyposażenie:
Patrolu: mapa Beskidu Śląskiego, przyrządy kartograficzne (obowiązkowo busola), apteczka, prowiant, telefon komórkowy.
Każdego uczestnika: obowiązkowo dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, ew. legitymacja szkolna), śpiwór, mundur harcerski (dotyczy harcerzy), latarka, buty turystyczne oraz buty na przebranie.

Organizatorzy zapewniają:
Niezapomniane wrażenia, ciepły posiłek oraz herbatę do posiłku, pamiątkowe dyplomy, plakietki, nagrody rzeczowe dla najlepszych.

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Zachęcamy do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja patrolu:
Może nastąpić m.in. na skutek:
  • Nieposiadania wymaganych dokumentów/zgód wymienionych w regulaminie
  • Niewłaściwego zachowania się patrolu na trasie
  • Nieudzielenia pierwszej pomocy potrzebującym
  • Złamania regulaminu GN "Cichociemni"
Pytania i watpliwosci:
Prosimy kierowac na maila cichociemni@gmail.com lub w prywatnej wiadomości na facebooku https://www.facebook.com/granocnacichociemni/ 


Inne:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie 

Do zobaczenia na Grze Nocnej CICHOCIEMNI
Czuwaj!