Regulamin

XLV edycja Gry Nocnej "CICHOCIEMNI"


- ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku!

Mamy zaszczyt zaprosić Was na grę, której głównym celem jest przybliżenie historii niezwykłych ludzi – Cichociemnych.

Termin i miejsce:
26-28 września 2014, Śląsk Cieszyński - Trójwieś Beskidzka

Start: piątek 26 września, godziny nocne
Szczegóły po zgłoszeniu 
Zakończenie: niedziela 28 września, godziny poranne
Miejsce startu nie pokrywa się z miejscem zakończenia Gry
Organizatorzy nie zapewniają transportu uczestników
Organizator: 
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP

Sztab:
Komendant: pwd. Roman Baraniok
Z-ca komendanta: pwd. Janusz Ligocki
Oboźny: phm. Tomasz Głasek
Kwatermistrz: phm. Marzena Przybyła

Cele gry:
  • Podtrzymywanie wiedzy historycznej związanej z działalnością Cichociemnych - spadochroniarzy AK, jej popularyzacja wśród środowisk harcerskich
  • Promocja turystyki górskiej, w tym terenów powiatu cieszyńskiego
  • Integracja środowisk harcerskich
  • Popularyzacja harcerstwa wśród osób niezrzeszonych

Uczestnicy:
Gra skierowana jest do członków organizacji harcerskich, a także osób niezrzeszonych. Minimalny wiek uczestnika, w dniu rozpoczęcia gry to 15 lat.

Uczestnicy startują w patrolach 4 osobowych (w tym opiekun będący osobą pełnoletnią posiadającą dowód osobisty).

Każdy uczestnik zgłaszający się na Grę Nocną "Cichociemni" powinien posiadać podstawową wiedzę kartograficzną

Koszty:
Wpisowe wynosi 25 zł od osoby* (100 zł od patrolu). Osoby chętne mogą zamówić koszulkę gry w cenie 15zł. Całą należną kwotę za patrol (wpisowe + ewentualne koszulki) należy przesłać do 16 września 2014 na konto:

Hufiec Ziemi Cieszyńskiej
Bank Spółdzielczy Cieszyn
68 8113 0007 2001 0064 4754 0001
tytuł przelewu: dodatkowa składka zadaniowa - Cichociemni - nazwa drużyny/patrolu

*W przypadku rezygnacji patrolu lub jego członka z uczestnictwa w grze albo nie stawienia się patrolu na starcie, wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie i dokumenty:
Aby zgłosić patrol do gry należy do 12 września 2014 wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie http://cichociemni.net oraz dokonać wpłaty wpisowego na w/w konto bankowe.Ilość patroli uczestniczących w Grze jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne na starcie:
  • Każdy uczestnik: dokument potwierdzający tożsamości uczestnika gry (dowód osobisty, paszport, ew. legitymacja szkolna) oraz potwierdzenie ubezpieczenia (ksero)
  • Uczestnicy niepełnoletni: zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w grze oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie leczenia medycznego (zgody do pobrania na stronie http://cichociemni.net)

Program:
Piątek
26 września 2014

Sobota
27 września 2014

Niedziela
28 września 2014

Zamknięcie listy uczestników gry oraz rozpoczęcie Gry

"Ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku" - etap nocny o trzech poziomach trudności

"Jesienią góry są najszczersze..." etap dzienny

"Ta gra nocna jest co roku i zaczyna się po zmroku" - etap nocny

Zakończenie gry nocnej

Apel pożegnalny, ogłoszenie wyników, zakończenie gry


Wyposażenie:
Patrolu: mapa Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego, przyrządy kartograficzne (obowiązkowo busola), apteczka, prowiant, telefon komórkowy, namiot.
Każdego uczestnika: obowiązkowo dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, ew. legitymacja szkolna), śpiwór, mundur harcerski (dotyczy harcerzy), latarka, buty turystyczne.

Organizatorzy zapewniają:
Niezapomniane wrażenia, ciepły posiłek oraz herbatę do posiłku, pamiątkowe dyplomy, plakietki, nagrody rzeczowe dla najlepszych.

Dyskwalifikacja patrolu:
Może nastąpić m.in. na skutek:
  • Nie posiadania wymaganych dokumentów/zgód wymienionych w regulaminie
  • Niewłaściwego zachowania się patrolu na trasie
  • Nie udzielenia pierwszej pomocy potrzebującym
  • Złamania regulaminu gry
Pytania i watpliwosci:
Prosimy kierowac na maila cichociemni@gmail.com.
W uzasadnionych przypadkach do komendanta gry tel. 509-639-121.

Inne:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie 

Do zobaczenia na Grze Nocnej CICHOCIEMNI
Czuwaj!
Ċ
Joanna Rojek,
17 lip 2014, 10:36